Pensjonsforlik i Stortinget

Det ble i dag enighet i Stortinget om ny alderspensjon i folketrygden.

Hovedpunktene i forliket er som følger:

  • Det innføres et tak i opptjeningen på 7,1 G (som etter dagens grunnbeløp utgjør kr 441 343). Det er 0,1 G høyere enn det regjeringen foreslo.
  • Opptjeningen av pensjonsrettigheter for omsorgsarbeid økes til 4,5 G over seks år.
  • Det blir ikke pensjonsopptjening for studenter.
  • Det gjeninnføres privat pensjonsoppsparing med skattefordeler, noe som ble avviklet av regjeringen i 2006. Men sparebeløpet begrenses til 15 000 kr i året.

Ytterligere informasjon om pensjonsreformen kan fås på www.pensjonsreform.no. Her kan man også få tilgang til Stortingsmelding nr. 5 (2006/2007) – «Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden» i kortversjon og fullversjon.