Pensjonskontoret arrangerer pensjonsseminar 24.04.2012

Pensjonskontoret arrangerer seminaret «Innkjøp og vurdering av tjenestepensjonsordning» tirsdag 24. april 2012 kl. 0930 – 1600 på Hotell Scandic KNA – Oslo

Pensjonskontoret utarbeider som kjent en årlig utgave av”Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning”med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan. De fleste kommuner på anbud med sin tjenestepensjonsordning har valgt helt eller delvis å benytte Pensjonskontorets konkurransegrunnlag.

Pensjonsveilederen beskriver den anskaffelsesmessige prosess i forbindelse med innkjøp av tjenestepensjonsordning, herunder valg av pensjonsleverandør. I tillegg gis en veiledning i de viktigste bestanddeler (tildelingskriterier)av en slik leveranse, kategorisert i hhvforsikringsteknisk delogkapitalforvaltning.

Også i år inviterer vi til seminar om innkjøp og vurdering av tjenestepensjonsordningen, hvor vi fortsetter å sette søkelyset på:

  • Anskaffelsesmessige hovedrammer og erfaringer fra tidligere års prosesser
  • Forsikringstekniske begreper og elementer
  • Kapitalforvaltning av pensjonsmidlene

Målgruppen er administrasjon (innkjøp, personal, økonomi m.v.) og tillitsvalgte i kommuner/ fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter som:

  • Skal på anbud i 2012 (eller vedtak om anbud på et senere tidspunkt)
  • Vurderer sin tjenestepensjonsordning (nedsatt pensjonsutvalg m.v.)
  • Ønsker en gjennomgang av de viktigste forhold omkring leveransen av tjenestepensjonsforsikring hos et livsforsikringsselskap

Deltakeravgift for seminaret er kr. 1 000,- ekskl. mva

 

Påmelding her