Pensjonskontorets arrangerer seminar 27. april 2011

Pensjonskontoret arrangerer seminaret «Innkjøp og vurdering av tjenestepensjonsordningen» den 27. april 2011 kl.10 -15.30, i Oslo.

Påmelding her

Pensjonskontoret utarbeider som kjent årlig en innkjøpsveileder – ”Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning” – med tilhørende konkurransegrunnlag. De fleste kommuner som har sin tjenestepensjonsordning på anbud, velger helt eller delvis å benytte Pensjonskontorets konkurransegrunnlag.

Innkjøpsveilederen beskriver den anskaffelsesmessige prosess i forbindelse med innkjøp av tjenestepensjonsordning, herunder valg av pensjonsleverandør. I tillegg gis en veiledning i aktuelle tildelingskriterier.

Seminaret setter søkelys på:

  • Anskaffelsesmessige hovedrammer og erfaringer fra tidligere års prosesser
  • Forsikringstekniske begreper og elementer
  • Kapitalforvaltning av pensjonsmidlene

Målgruppen er administrasjon (innkjøp, personal, økonomi mv.) og tillitsvalgte i kommuner/ fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter som:

  • Skal på anbud i 2011 (eller vedtak om anbud på et senere tidspunkt)
  • Vurderer sin tjenestepensjonsordning (nedsatt pensjonsutvalg m.v.)
  • Ønsker en gjennomgang av de viktigste forhold omkring leveransen av tjenestepensjonsforsikring hos et livsforsikringsselskap

Seminaret vil trolig bli avholdt på Scandic KNA ved Solli Plass. KS-Konsulent vil bistå med det praktiske til arrangementet.

Les mer