Pensjonskontorets jubileumskonferanse

Pensjonskontoret er 10 år, og i den anledning avholdt vi jubileumskonferanse med søkelys på pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon.

Her følger foredragene.

For jubileumskonferansens program klikk her.

Evalueringen av pensjonsreformene 2010 – 2018. Steinar Kristiansen. klikk her .

Fordelingsmessige konsekvenser av pensjonsreformen mellom ulike generasjoner, Nils Martin Stølen og Dennis Fredriksen klikk her.

Privat tjenestepensjon – samspill og grenseflate offentlig/privat tjenestepensjon. Eystein Gjelsvik  klikk her.

Pensjonspremiene i kommunesektoren – utvikling og utsikter. Per Richard Johansen klikk her.

Pension adequacy Norwegian country report to OECD. Åsmund Hermansen,  klikk her.