Pensjonskontorets pensjonsseminar 30. april 2010

Pensjonskontoret arrangerte seminaret "Innkjøp og vurdering av tjenestepensjonsordningen" den 30. april 2010.

Tema for seminaret var Pensjonskontorets innkjøpsveileder – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning» – med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan.

Pensjonsveilederen beskriver blant annet den anskaffelsesmessige prosess i forbindelse med innkjøp av tjenestepensjonsordning.

På seminaret ble satt søkelys på:

  • Anskaffelsesmessige hovedrammer
  • Forsikringstekniske begreper og elementer
  • Kapitalforvaltning av pensjonsmidlene

Velkommen – Anne Karin Andreassen

Anskaffelsesregelverket – Nina Ramstad Aatlo

Forsikringsteknikk – Pål Lillevold

Pensjonskontorets konkurransegrunnlag – Kapitalforvaltning – Åsmund Paulsen