Pensjonskontorets seminar 31.01.2017

Under følger foredragene fra Pensjonskontorets seminar 31.01.17.

IMG_1896_smelting

1. Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015, Roy A. Nielsen, Fafo

Rapporten kan lastes ned her.

2. Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon fra 01.01.15, Fredrik Haugen, Actecan

Her kan du laste ned rapporten og tilleggsrapporten.

3. AFP i kommunesektoren og alderspensjon for ansatte med særaldersgrenser, Fredrik Haugen, Actecan

Rapporten kan lastes ned her.

4. Kommunesektoren kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektiv, Jon M. Hippe, Fafo og Pål Lillevold, Lillevold & Partners AS

Rapporten legges ut når den er ferdigstilt.

5. Jämställda pensioner, Stefan Oscarson og Sara Örnhall Ljungh, Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementet, Sverige

Rapporten kan lastes ned her.