Pensjonsseminar 10.04.2013

Pensjonskontoret utarbeider som kjent en årlig utgave av ”Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning” med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan.

Pensjonsveilederen beskriver den anskaffelsesmessige prosess i forbindelse med innkjøp av tjenestepensjonsordning, herunder valg av pensjonsleverandør. I tillegg gis en veiledning i de viktigste bestanddeler (tildelingskriterier) av en slik leveranse, kategorisert i hhv forsikringsteknisk del og kapitalforvaltning.

Også i år inviterer vi til seminar om innkjøp og vurdering av tjenestepensjonsordningen, hvor vi fortsetter å sette søkelyset på:

  • Anskaffelsesmessige hovedrammer og erfaringerfra tidligere års prosesser
  • Forsikringstekniske begreper og elementer
  • Kapitalforvaltning av pensjonsmidlene

Målgruppen er administrasjon (innkjøp, personal, økonomi m.v.) og tillitsvalgte i kommuner/ fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter som:

  • Skal på anbud i 2013 (eller vedtak om anbud på et senere tidspunkt)
  • Vurderer sin tjenestepensjonsordning (nedsatt pensjonsutvalg m.v.)
  • Ønsker en gjennomgang av de viktigste forhold omkring leveransen
    av tjenestepensjonsforsikring hos et livsforsikringsselskap

 

For påmelding, gå til www.ksagenda.no eller benytt linken under:

 

http://ksk.event123.no/Pensjonsveileder2013/