Pensjonsveileder 2007

01_veil_orig_trykk.qx9_01_brosjyre_origPensjonskontoret lanserer herved årets utgave av innkjøpsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2007»

Oversikt over endringer i forhold til fjorårets utgave fremgår av forordet til boken. Av viktige endringer kan nevnes ny anskaffelsesforskrift (01.01.07) og ny forsikringslov (01.01.08), og to avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Pensjonsveileder 2007, med tilhørende konkurransegrunnlag, referanseplan og forslag til vektingsmodell, er finne under menypkt. «Anbudsveiledning». Årets utgave av pensjonsveilederen foreligger kun i elektronisk versjon.