Pensjonsveileder 2008

01_veileder_21_5.qx7:origPensjonskontoret lanserer herved årets utgave av pensjonsveilederen –

«Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2008» – som ble godkjent av Pensjonskontorets styre den 17.04.2008.

Oversikt over endringer i forhold til fjorårets utgave fremgår av forordet til boken. Av viktige endringer nevnes nærmere beskrivelse av pensjonskasser og pensjonskasseløsning, herunder momenter til tildelingskriterier for slik løsning, dog innenfor KS’ tariffområde.

Pensjonsveileder 2008, med tilhørende konkurransegrunnlag samt forslag til vektingsmodell, er finne under menypkt. «Anbudsveiledning».

Trykt utgave av årets pensjonsveileder sendes om kort tid ut til alle kommuner, fylkeskommuner og virksomheter innen KS’ tariffområde. Boken kan kostnadsfritt bestilles ved henvendelse til Pensjonskontoret.