Pensjonsveileder 2009

Pensjonsveileder 2009

01_veileder_6_5_orig.qx9_origÅrets pensjonsveileder – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjon 2009» – med tilhørende konkurransegrunnlag, ble formelt godkjent av Pensjonskontorets styre 16. april 2009.

Oversikt over endringer i forhold til fjorårets utgave fremgår av forordet i boken.

Det gjøres følgende presiseringer:

Enighetsprotokoll – ny forsikringslov

KS og Fagforbundet undertegnet enighetsprotokoll 23. juni 2008 der det blant annet heter:

«(…) Etter HTA kapittel 2, pkt 2.1.6 (1) skal pensjonsrettighetene for alle ytelsers vedkommende være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse. Forsikringsloven åpner for at arbeidsgiver selv kan bære risikoen for avkastningsgarantien. Forsikringsavtaler som innebærer at arbeidsgiver selv bærer risiko for avkastningsgarantien vil være i strid med forsikringsprinsippet i 2.1.6 (1).

Partene forutsetter at aktuelle forsikringsleverandører ikke gir tilbud om fritt investeringsvalg etter loven i strid med forutsetningene i gjeldende HTA».

HMS

Med utgangspunkt i at konkurranse om tildeling av HMS-midler fikk en slik sentral plass i anbudsrundene i 2008, fattet Pensjonskontorets styre følgende vedtak på styremøte 2. mars 2009:

«Pensjonsleverandørenes HMS-tjenester og -tilskudd skal være tilgjengelig for alle kunder i fellesskapet innen KS’ tariffområde på like vilkår, og ikke kun gjelde de kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter som er på anbud. Spesifikk tilgang til pensjonsleverandørenes HMS-tjenester og/eller tilskudd skal ikke gis enkeltkommuner i en anbudssituasjon».

pensjonskontorets_referanseplan_2009

konkurransegrunnlag_2009

pensjonsveileder_2009