Pensjonsveileder 2011

01_orig_veileder_25_5.qx8_17x24Pensjonsveileder 2011 med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan ble formelt godkjent av Pensjonskontorets styre 28. april 2011.

Pensjonskontorets konkurransegrunnlag m/referanseplan gjøres nå tilgjengelig.

Nytt av året er utarbeidelse av en kortversjon av pensjonsveilederen. Kortversjonen er en introduksjon til de mest avgjørende faktorene ved vurdering av innkjøp og kommunal tjenestepensjon, i tillegg til at den gir et oversiktsbilde av anskaffelsesprosessen.

Pensjonsveileder 2011 – fullversjon og kortversjon – er nå til design. Planlagt dato for oversendelse til trykkeri er slutten av mai.