Pensjonsveileder og konkurransegrunnlag 2012

01_orig_veileder_21_5.qx8_17x24Pensjonsveilederen «Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjon» ble formelt godkjent på styremøtet i Pensjonskontoret 12.april 2012.

Pensjonsveileder 2012, konkurransegrunnlag, kortversjon av pensjonsveileder 2012, referanseplan og vektingsmodell er tilgjengelig her.