Pensjonsveileder 2007

01_veil_orig_trykk.qx9_01_brosjyre_origÅrets utgave av innkjøpsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjon 2007» – med tilhørende konkurransegrunnlag, referanseplan samt forslag til vektingsmodell, ble formelt godkjent av Pensjonskontorets styre den 07.09.2007.

Oversikt over endringer i forhold til fjorårets utgave fremgår av forordet i boken. Av viktige endringer nevnes kort implementering av ny lovgivning – ny anskaffelsesforskrift og ny forsikringslov – og to avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Ny forsikringslov er viet et eget kapittel (kap. 8), i tillegg til at kapitlet som omhandler tildelingskriteriene og rettledningen til disse (kap. 9) er betydelig omskrevet.

Pensjonsveileder 2007

Konkurransegrunnlag 2007

Pensjonskontorets referanseplan 2007