Pensjonsveileder 2008

01_veileder_21_5.qx7:origÅrets utgave av pensjonsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2008» – ble godkjent av Pensjonskontorets styre den 17.04.2008.

Oversikt over endringer i forhold til fjorårets utgave fremgår av forordet til boken. Av viktige endringer nevnes nærmere beskrivelse av pensjonskasser og pensjonskasseløsning, herunder momenter til tildelingskriterier for slik løsning, dog innenfor KS’ tariffområde.

Trykt utgave av pensjonsveileder 2008 sendes alle kommuner, fylkeskommuner og virksomheter innen KS’ tariffområde. Boken kan kostnadsfritt bestilles ved henvendelse til Pensjonskontoret.

Pensjonsveileder_2008

Pensjonsveileder_2008_ren_tekst

Konkurransegrunnlag_2008

Pensjonskontorets_referanseplan_2008