Pensjonsveileder 2009

01_veileder_6_5_orig.qx9_origÅrets utgave av pensjonsveilederen «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenstepensjon 2009» ble formelt godkjent av Pensjonskontorets styre 16. april 2009.

Med unntak av oppdatering i forhold til ny lovgivning – lovforbud mot meglerprovisjon – samt enkelte redigeringsmessige forhold, er årets pensjonsveileder i det alt vesentlige uendret i forhold til 2008-utgaven.

Pensjonsveileder_2009

Pensjonskontorets_referanseplan_2009

Konkurransegrunnlag_2009