Pensjonsveileder 2012

01_orig_veileder_21_5.qx8_17x24«Pensjonsveileder 2012 – Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning» ble formelt godkjent på styremøtet i Pensjonskontoret 12.april 2012.

KS – advokatene ved Nina Ramstad Aatlo har foretatt en kvalitetssikring av de anskaffelsesretslige forholdene i boken. for øvrig er alle bokens kapitler gjennomgått og ajourført, og det er gjort enkelte redigeringsmessige endringer fra fjorårests utgave.

pensjonsveileder_2012

Referanseplan 2012

Kortversjonavpensjonsveileder_2012

Vektingsmodell 2012

Konkurransegrunnlag 2012