Pensjonsveileder 2014

01_veileder_orig_26_5.qx9_17x24Markedet for kommunal tjenestepensjon består i 2014 av KLP som eneste leverandør av tjenestepensjonsforsikring. KS Advokatene foretok tidligere i år en vurdering av hvordan kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og virksomheter skal forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser ved flytting fra hhv DNB Livsforsikring og Storebrand Livsforsikring. Les mer om dette i kapitel 5. Alternative til tjenestepensjonsforsikring i et livsforsikringsselskap er å opprette egen pensjonskasse. Les mer om dette i kapittel 9.

Som en følge av den endrede markedssituasjonen er det ikke lenger laget konkurransegrunnlag, referanseplan og vektingsmodell i tillegg til pensjonsveilederen, slik som tidligere.

For PDF-versjon av pensjonsveilederen klikk her