Pensjonsveileder 2016

Pensjonsveilederen utgis for ellevte år på rad – første gang kun i elektronisk utgave.

01_veileder_22_6_2016.qx9_17x24Årets utgave er oppdatert med hensyn til endringer i regelverket.

Nærings- og fiskeridepartementet har opplyst at det nye regelverk for offentlige anskaffelser vil trer i kraft fra 1. januar 2017. Pensjonskontoret har i den forbindelse fått utarbeidet et vedlegg til Pensjonsveileder 2016. Vedlegget vil erstatte kapittel 6 Anskaffelsesregelverket og kommunal tjenestepensjon i Pensjonsveileder 2016.

Den 09.12.2016 ble det besluttet at den nye anskaffelsesloven og de nye forskriftene trer i kraft fra 01.01.2017.

Nytt anskaffelsesregelverk i 2017.

For PDF-versjon av veilederen klikk her eller på bildet.

For PDF-versjon av vedlegg til veilederen klikk her eller på bildet.

 

01_vedlegg_orig.qxp_17x24