Pensjonsveileder 2017

Pensjonsveilederen utgis for tolvte år på rad - nå kun i elektronisk utgave.

Pensjonsveileder 2017 er oppdatert med hensyn til struktur og regelverk. Pensjonsveileder 2017

I forbindelse med aktuelle kommunesammenslåinger vil en del kommuner måtte ta stilling til om den nye kommunen skal ha sin kommunale tjenestepensjon i et livsforsikringsselskap eller i en  pensjonskasse. Årets kapittel 10 Sammenlikning av tjenestepensjon i et livsforsikringsselskap og i en pensjonskasse er derfor utvidet og omstrukturert i forhold til fjorårets utgave. Aktuar Sissel Rødevand i Actecan AS har derfor bistått med å synliggjøre forhold som kan være særlig aktuelle for kommunen å vurdere i en slik prosess.

Nye anskaffelsesregler trådte i kraft 01.01.17. Kapittel 6 – Anskaffelsesregelverket og kommunal tjenestepensjon og kapittel 5.5.1 Kjøp av rådgivningstjenester er oppdatert i henhold til det nye regelverket av senior advokat Ingrid Lund i Advokatfirmaet Arntzen de Besche.

For PDF-versjon av veilederen klikk her eller på bildet.