Pensjonsveileder 2021

Pensjonsveileder utgis for sekstende år på rad. Dette er sjette utgave kun i elektronisk versjon.

Både Pensjonsveileder og Konkurranseveileder (Veileder for konkurransen av offentlig tjenestepensjon i KS’ tariffområde) er revidert siden fjorårets utgave.

Konkurranseveilederen er i excelformat og er tenkt å kunne inngå som en del av kommunens konkurransegrunnlag i en eventuell anbudskonkurranse.

I årets utgave er det blant annet tatt inn omtale av et sterkere dødelighetsgrunnlag enn K-2013. Det er også en ny omtale av forventet avkastning på innskutt egenkapital og avkastningskrav på innskutt egenkapital i KLP, samt ny tabell med forslag til prosentsatser for beregning av kostnad ved egenkapitalbetjening i KLP. I den forbindelse er det også utarbeidet en modell for å beregne kostnaden for kommunene ved å ha egenkapital i KLP. Denne er kalt Kostnad på innskutt egenkapital i KLP og er utarbeidet av Rann Rådgivning AS. Bakgrunnsnotatet for denne modellen kan fås ved henvendelse til Pensjonskontoret.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS og Actecan har sammen med Rann Rådgivning AS har som uavhengige rådgivere bistått Pensjonskontoret i utarbeidelsen av årets pensjonsveileder.

For PDF-versjon av Pensjonsveileder klikk her eller på bildet.

Konkurranseveilederen 2021