Pensjonsveileder 2022

Pensjonsveileder utgis for syttende år på rad, og er syvende utgave i elektronisk versjon.

Pensjonsveileder er oppdatert siden i fjor og i Konkurranseveilederen (Veileder for konkurransen av offentlig tjenestepensjon i KS’ tariffområde) er det kun gjort noen få endringer.

Pensjonsveilederen er tenkt å være et godt, grunnlag for de som ønsker å sette seg inn i hva kommunal tjenestepensjon er. Videre en hjelp til de kommuner/fylkeskommuner/virksomheter i KS’ tariffområde som vurderer en anbudskonkurranse eller opprettelse av pensjonskasse for sin kommunale tjenestepensjon.

Nytt i år er blant annet en omtale av nye regler om bufferfond ved flytting av kommunal tjenestepensjon. Videre er avsnittet om tjenestepensjon med særskilt investeringsportefølje utvidet og presisert.

Konkurranseveilederen er i Excel-format og er tenkt å kunne inngå som en del av kommunens konkurransegrunnlag, etter eventuelle tilpasninger som kommunene/fylkeskommunen ønsker å gjøre.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS og Actecan AS sammen med Rann Rådgivning AS har som uavhengige rådgivere bistått Pensjonskontoret i utarbeidelsen av årets veiledere.

Mer informasjon om hvordan Rann Rådgivning beregnet kostnad på innskutt egenkapital i KLP for 2022, kan etterspørres ved å sende en e-post til: post@pensjonskontoret.no.

I Pensjonsveileder kapitlene 8, 9 og 10, omtales lov- og forskriftsendringer knyttet til innføringen av IORP II. Det er nå vedtatt at lovendringene skal tre i kraft fra 01.01.23. Finansdepartementet har også gitt forskrift om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) for pensjonsforetak.

For PDF-versjon av Pensjonsveileder klikk her eller for oppslagsversjon klikk på bildet.

For Konkurranseveilederen 2022 klikk her.