Pensjonsveileder 2023

Pensjonsveileder utgis for attende året.

Bokformat Pensjonsveileder 2023Pensjonsveilederen er tenkt å være et godt grunnlag for de som ønsker å sette seg inn i hva kommunal tjenestepensjon er. Videre en hjelp til de kommuner/fylkeskommuner/virksomheter i KS’ tariffområde som vurderer en anbudskonkurranse eller opprettelse av pensjonskasse for sin kommunale tjenestepensjon.

Nytt i år er blant annet

En utvidet omtale av konkurranse med forhandling, nytt eksempel på utjevning av reguleringspremie for de er som født etter 1962 og en oppdatert omtale av bufferfond og kapitalforvaltningsrisiko. Videre er det tatt inn oppdatert informasjon om kapitalforvaltningskostnader som enten brutto- eller nettoføres. Det er også tatt inn en nærmere omtale av at pensjonsleverandørenes retningslinjer for bufferfond ikke er anbefalt tatt med under tildelingskriteriet Pris i år.

Konkurranseveilederen (Veileder for konkurransen av offentlig tjenestepensjon i KS’ tariffområde) er i Excel-format og er tenkt å kunne inngå som en del av et konkurransegrunnlag, etter eventuelle tilpasninger kommunen/fylkeskommunen ønsker å gjøre. Fjorårets bruk av Konkurranseveilederen er blitt evaluert, og det er gjort enkelte presiseringer.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS og Actecan AS sammen med Rann Rådgivning AS har som uavhengige rådgivere bistått Pensjonskontoret i utarbeidelsen av årets veiledere.

Mer informasjon om hvordan Rann Rådgivning AS har beregnet kostnad på innskutt egenkapital i KLP for 2023 kan etterspørres ved å sende e-post til: post@pensjonskontoret.no

Pensjonsveileder publiseres i to format, for enkeltsidig format klikk her eller klikk på bildet for å se den i bokformat.

For Konkurranseveilederen 2023 klikk her.