Pensjonsvurdering

Pensjonskontoret, som ble opprettet av tariffpartene høsten 2004, utarbeider i disse dager en innkjøpsveileder for kommunale tjenestepensjonsordninger ...

Pensjonsvurdering 2006-03-17