Pressemelding nr. 18/2007 fra Kredittilsynet

Noe svakere resultater i bank og forsikring.

Svakere utvikling i aksjemarkedene i første kvartal i år sammenlignet med i fjor har bidratt til lavere finansinntekter for forsikringsselskapene og ført til svakere resultater.
– I skadeforsikring har fortsatt lav vekst i premieinntekter og økte skadeutbetalinger ført til mindre overskudd og markert lavere avkastning på selskapenes egenkapital, sier Skogstad Aamo videre.

For å lese Kredittilsynets pressemelding, klikk her