Pressemelding nr. 20/2006 fra Kredittilsynet

Maksimal grunnlagsrente i livsforsikring forblir uendret pr. 1. januar 2007.

For å lese pressemeldingen, klikk her