Pressemelding nr. 35 fra Kredittilsynet

Kredittilsynet foreslår å sette ned grunnlagsrenten i livforsikring.