Pressemelding nr. 45 fra Kredittilsynet

Kredittilsynet har besluttet å sette ned grunnlagsrenten i livsforsikring.

For å lese pressemeldingen, klikk her.