Pristariffer og premiefastsettelse

En sentral sak relatert til anbudsprosessene 2010 var problemstillinger knyttet til pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.

Det dreier seg om en større sak mellom Finanstilsynet/Finansdepartementet og livsforsikringsselskapene, nærmere bestemt leverandørene av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde – KLP, Storebrand og Vital.

Finansdepartementet avga svar til Finanstilsynet den 13.10.2010 – ”Pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper – markedet for kommunal tjenestepensjon”:

Pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper FIN 2010-10-13

Finanstilsynet avga svar til Finansdepartementet den 18.02.2011:

Pristariffer og premiefastsettelse i det kommunale pensjonsmarkedet Finanstilsynet 2011-02-18