Pristariffer og premiefastsettelse

En sentral sak relatert til anbudsprosessene 2010 er problemstillinger knyttet til pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.

Det dreier seg om en større sak mellom Finanstilsynet/Finansdepartementet og livsforsikringsselskapene, nærmere bestemt leverandørene av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde – KLP, Storebrand og Vital.

Finansdepartementet avga svar til Finanstilsynet den 13.10.2010 – ”Pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper – markedet for kommunal tjenestepensjon”.

 

Finansdepartementets svar av 13.10.2010

 

Pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper PK 22.10.2010