Pristariffer og premiefastsettelser

En sentral sak relatert til anbudsprosessene 2010 var problemstillinger knyttet til pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.

Det dreier seg om en større sak mellom Finanstilsynet/Finansdepartementet og livsforsikringsselskapene, nærmere bestemt leverandørene av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde – KLP, Storebrand og Vital.

Finanstilsynet avga svar til Finansdepartementet den 18.02.2011.

Pristariffer og premiefastsettelse i det kommunale pensjonsmarkedet_Finanstilsynet_2011-02-18

Les mer…