Rapport om offentlig tjenestepensjon

Det partssammensatte utvalget som har vurdert ulike tilpasninger av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen, la 11.03.2009 frem sin rapport.

Rapporten vil være en del av grunnlaget for behandlingen av offentlig tjenestepensjon i vårens lønnsoppgjør.

Det partssammensatte utvalget har vurdert tilpasninger i alderspensjon, AFP og uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene. I rapporten diskuterer utvalget fire alternativer for en ny offentlig tjenestepensjonsordning:

  • En modifisert versjon av dagens bruttoordning
  • En netto ytelsesmodell
  • En ytelsesbasert påslagsordning
  • En innskuddspensjonsordning

Utvalget har vært ledet av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har også deltatt i utvalget. Utvalget har ellers bestått av ledere fra organisasjonene i offentlig sektor og de offentlige arbeidsgiverne: LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Oslo kommune. I tillegg har NHO og HSH vært observatører i utvalget.

Pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) av 11.03.2009 samt rapporten fra partssammensatt utvalg er tilgjengelig på departementets nettsted (les mer)