Rapport om tidligpensjonering

På oppdrag av Pensjonskontoret ferdigstilte Fafo v/Tove Midtsundstad forrige uke rapporten "Pensjonering før fylte 67 år - Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002-2004".

Rapporten kan bestilles hos Fafo.