Regulering av grunnbeløpet

Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 01.05.15.

Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,92 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 1,92 prosent.

Les mer