Regulering av grunnbeløpet

Grunnbeløpet øker fra 90 068 kroner til 92 576 kroner fra 01.05.16.

IMG_4974_oransjeDette er en økning på 2 508 kroner, tilsvarende 2,78 prosent. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 2,78 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 2,78 prosent.