Storebrand avvikler satsingen på kommunale pensjonsordninger

Storebrand endrer strategi i markedet for offentlig tjenestepensjon. Styret i Storebrand Livsforsikring besluttet den 3.12.12 å avvikle satsingen på kommunale pensjonsordninger.

En avvikling basert på at kundene flytter fra selskapet framover vil trolig strekke seg over minst to år opplyser Storebrand. I høst har 11 kommuner vedtatt flytting fra Storebrand, og disse kommunene utgjør i underkant av 30 prosent av bestanden. Selskapet vil bestrebe seg på en mest mulig optimal avvikling med tanke på driftskvaliteter og konsekvenser for kundene.

Storebrand opplyser videre at hovedgrunnen for den reviderte strategien er at dagens bestand har en betydelig  kapitalbinding  under Solvens II,  i kombinasjon med at det ikke foreligger en tydelig prosess for fremtidig overgang til nye pensjonsløsninger, slik som det er i privat sektor.