Tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde

Nye rapporter om tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde høsten 2023.

Rapport fra KLP og SPK 2023Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) har utarbeidet hver sin rapport for perioden 2011-2022. Rapportene bygger videre på Fafos tidligere rapporter, den siste rapporten tok for seg perioden 2002-2019.

Beregningene og analysene i rapportene baserer seg på et omfattende registermateriale fra KLP og SPK.

Analysene ser på endringer i pensjoneringsmønster over tid og illustrerer utviklingen for ulke stillingstitler, kjønn og aldersgrupper. I KLPs analyse er det også sett nærmere på ansatte med og uten 65 års særaldersgrense.

Les rapportene her