Trygdeoppgjøret 2009

Stortinget har behandlet trygdeoppgjøret for 2009. Grunnbeløpet i folketrygden økes med 2 625 kroner og settes til 72 881 kroner fra 1. mai.

Særtillegget i folketrygden, ordinær sats er satt til 97 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. mai 2009.