Kommunal tjenestepensjon og offentlige anskaffelser

Spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom man har reiser en rekke juridiske problemstillinger. Pensjonskontoret har derfor for våre medlemmer, kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde, fått utarbeidet noen juridiske vurderinger som en støtte i en slik prosess. Vi anbefaler at Pensjonskontorets medlemmer leser disse og setter seg inn i de vurderinger og råd som følger av disse.

Kommunal pensjon og offentlige anskaffelser

Regjeringen har i forbindelse med gjennomføringen av den nye kommunereformen inviterte alle landets kommuner til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

For de sammenslåtte kommunene reiser dette spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom kommunene har.

Pensjonskontoret ga derfor i november 2014 Advokatene Ingrid Lund og Espen Bakken, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, i oppdrag å skrive et notat om enkelte anskaffelsesrettslige problemstillinger knyttet til kjøp av kommunal pensjon.

Notat av 09.01.15 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS

 

Kommunale pensjonskasser og offentlige anskaffelser

Markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger er siden desember 2012 blitt endret ved at Storebrand Livsforsikring informerte om at selskapet avvikler sin portefølje. I juni 2013 kom DNB Livsforsikring med tilsvarende bekjentgjøring.

Dette har medført at kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’  tariffområde i dag har KLP som eneste leverandør av tjenestepensjonsforsikring.  Alternativ til dette er opprettelse av egen pensjonskasse.

Pensjonskontoret har innhentet flere vurderinger av om kommunale pensjonskasser er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. I vurderingene nedenfor er det ulike konklusjoner. Uten å ta stilling til disse vil Pensjonskontoret understreke at det foreligger en betydelig anskaffelsesmessig risiko ved ikke å følge lov om offentlige anskaffelser i driftingen av en pensjonskasse.

Vurdering fra KS  Advokatene av 10.02.2014
Vurdering fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS av 08.04.2014
Oppsummering fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Vurdering fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS av 02.05.2018