Flere rapporter og utredninger

Rapporter og utredninger om tjenestepensjonsrelaterte temaer.

Utarbeidet på oppdrag av Pensjonskontoret:

2019: Actecan (2019-01) – Forskjeller mellom påslagspensjon i OfTP og hybridpensjonsordningene i Bedriftsavtalen i KS Bedrift

2018: Actecan (2018-05) –  Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrense

2017: Actecan (2017-05) – Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrense

2017: Arntzen de Besche – Kan en sammenslått kommune videreføre flere likeartede pensjonsordninger?

2017: Fafo (2017:10) – Ny kommunal tjenestepensjon?

2016: Actecan (2016:04) – Uttak av AFP i kommunal sektor – Uttak av alderspensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense

2013: Fafo (2013:12) –  Arbeid, pensjon eller begge deler

2011: Actecan (2011-1) – Hvordan sikre kommunene best mulig avkastning på sin tjenestepensjon 

2009: Knut Bratland – Pensjonsregelverkene for kommune og stat – med hovedvekt på ulikheter

2008: Fafo (2008:12) – Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon

2004: Econ Analyse (2004-073) – Kommunenes pensjonskostnader – virkning av endringer i markedsstruktur

 

Øvrige oppdragsgivere:

2014: Fafo (2014:45) – Arbeid og pensjon i kommunal sektor

2014: Fafo (2014:11) – Tjenestepensjonsmarkedet 2001-2013

2013: Fafo (2013:38) – Kommunale tjenestepensjoner i Europa

2013: Fafo (2013:21) – Tjenestepensjonsmarkedet 2001-2012

2009: OfTP-utvalget – Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

2008: AFP-utvalget – Grunnlag for utforming av framtidas AFP-ordning for privat sektor

2005: Fafo (rapport 492) – Utviklingen av offentlig tjenestepensjon

2004: Fafo (rapport 457) – Fornyelse av folketrygden