Uttalelse fra Sivilombudsmannen om innsyn i dokumenter hos kommunal pensjonskasse

Les uttalelsen her