Vedtak om å benytte anskaffelsesprosedyren åpen anbudskonkurranse

Pensjonskontorets styre fattet 24.04.2006 følgende vedtak:

Pensjonskontorets styre fattet 24.04.2006 følgende vedtak:

Åpen anbudskonkurranse_2006-05-15