Vurdering om etablering av egen pensjonskasse

Vedtak fra Pensjonskontorets styre den 11.06.14.

Pensjonskontoret har i den forbindelse sendt ut brev til alle medlemmer. Brevet innholdet en anmodning om å holde Pensjonskontoret løpende orientert, dersom det har vært vurdert å etablere egen pensjonskasse. Les brevet her:

Vurdering om etablering av egen pensjonskasse