Pensjonsveileder

Pensjonskontoret utarbeider en pensjonsveileder som publiseres en gang i året. Pensjonsveilederen er tenkt å være et hjelpemiddel til Pensjonskontorets medlemmer i pensjonsspørsmål. Den gir blant annet veiledning til de formelle kravene som må følges i forbindelse med flytting av en pensjonsavtale.

Pensjonskontorets Pensjonsveileder ble første gang gitt ut i 2006. Den skulle være en innkjøpsveileder for kommunal tjenestepensjonsordning og det var utarbeidet et konkurransegrunnlag til bruk ved innkjøp av kommunal tjenestepensjonsordninger innen KS’ tariffområde. Siden den gang har pensjonsveilederen blitt oppdatert og fornyet hvert år med tidsaktuelle temaer.

Utover de pensjonsrettslige temaene er anskaffelsesregelverket tema i pensjonsveilederen. For tiden er det to leverandør av forsikret løsning innen kommunal tjenestepensjon. Alternativet til en forsikret løsning er å opprette en pensjonskasse – alene eller sammen med andre som en interkommunal pensjonskasse.

Som følge av konkurranse  i markedet for kommunal tjenestepensjon, er Veileder for konkurransen av offentlig tjenestepensjon i KS’ tariffområde, (også kalt Konkurranseveilederen) utarbeidet i tillegg til Pensjonsveileder.

Pensjonskontorets medlemmer er partene i KS’ tariffområde, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune.

For spørsmål vedrørende Pensjonsveilederen – telefon 24 13 26 40 eller e-post: post@pensjonskontoret.no.