Trygderettspraksis – Pensjon KS’ Tariffområde

Prof. dr. juris Morten Kjelland fra Universitetet i Oslo har på oppdrag fra Pensjonskontoret utredet avgjørelser fra Trygderetten som omhandler pensjon i KS' tariffområde i perioden 2004 - 2016.

Presentasjonen han holdt for styret i Pensjonskontoret kan du lese her.

Mønstre i den kartlagte praksisen som viser særskilte «problemområder» er samlet i et eget hefte.