Pensjonsveileder 2013

01_orig_veileder_8_5.qx8_17x24Nedenfor følger PDF-utgaven av Pensjonsveilederen 2013, konkurransegrunnlag 2013, referanseplan og vektingsmodell.

Vi minner om at referanseplanen er en del av konkurransegrunnlaget, og som derfor må vedlegges ved utsendelse til aktuelle tilbydere. Vi anbefaler at utfylt vektingsmodell vedlegges konkurransegrunnlaget.

Etter at veilederen var sendt til trykking, ble det avklart at det var hensiktsmessig også å omtale ny premietariff pga dødelighet (K2013) og levealdersjustering. Følgelig har PDF-utgavens tekst på side 94 og 95 relatert til Tabell 13 blitt noe lengre enn papirutgaven som sendes ut 27. mai 2013, og tilsvarende er Tabell 13 i vedlagte PDF utvidet med ekstra rader relatert til K2013 og levealdersjustering. Konkurransegrunnlaget på nett er tilsvarende oppdatert.

Pensjonsveileder_2013

Konkurransegrunnlag 2013

Referanseplan 2013

VektingsmodellOversendelse