Om oss

Kort om oss

Pensjonskontoret fører tilsyn med pensjonsinnretningenes praktisering av gjeldende pensjonsbestemmelser nedfelt i SGS 2020 Pensjonsordninger.

Les mer

Pensjonskontorets styre

Pensjonskontorets styre er sammensatt av de organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som er parter i Hovedtariffavtalen innen KS-området, representert ved KS og forhandlingssammenslutningene: LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K.

Les mer

Pensjonskontorets sekretariat

Det er opprettet et sekretariat på vegne av tariffpartene til å forestå den daglige drift. Sekretariatet består for tiden av 4 personer.

Les mer

Vedtekter for foreningen Pensjonskontoret

Les mer