Trygdeoppgjøret 2009

Trygdeoppgjøret 2009

Stortinget har behandlet trygdeoppgjøret for 2009. Grunnbeløpet i folketrygden økes med 2 625 kroner og settes til 72 881 kronerLes mer

Tariff 2009: Meklingsløsningen

Tariff 2009: Meklingsløsningen

Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fraLes mer

Enig om trygdeoppgjør

Enig om trygdeoppgjør

I trygdedrøftingene har man i dag blitt enig om en regulering av grunnbeløpet i folketrygden, fra 70 256 kroner tilLes mer

Pensjonsveileder 2009

Pensjonsveileder 2009

Årets pensjonsveileder – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjon 2009» – med tilhørende konkurransegrunnlag, ble formelt godkjent avLes mer

Premiesats – forsikringsbare ytelser

Med bakgrunn i tilbudsgivningen i anbudsprosessene 2009 rettet Pensjonskontoret henvendelse til Kredittilsynet (nå: Finanstilsynet) 16.11.2009 – ”Premiesats – forsikringsbare ytelser”.Les mer