Pensjonsveileder 2019

Pensjonsveileder utgis for fjortende år på rad. Dette er fjerde utgave kun i elektronisk versjon.

Årets utgave er i stor grad en oppdatering av 2018-versjonen.

Pensjonsveileder er blant annet oppdatert med hensyn til lovendringene Stortinget vedtok den 21.06.2019 i regelverket for offentlig tjenestepensjon for de som er født etter 31.12.1962. Lovendringene trer i kraft fra 01.01.2020. Det er også tatt inn en omtale av de regnskapsmessige konsekvensene for kommunene av endret offentlig tjenestepensjon.

Videre er Pensjonsveileder oppdatert med hensyn til nytt solvenskapitalkrav for pensjonskasser.

Med Storebrands nylige beslutning om gjeninntreden i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet vil det fra 2020 være to tilbydere av forsikret kommunal tjenestepensjon.

Actecan v/Sissel Rødevand og Fredrik Haugen har bistått i arbeidet med oppdatering av det forsikringsmessige, herunder også endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon.

For PDF-versjon av veilederen klikk her eller på  bildet.