Enig om trygdeoppgjør

I trygdedrøftingene har man i dag blitt enig om en regulering av grunnbeløpet i folketrygden, fra 70 256 kroner til 72 881 kroner.

Økningen er på 2 625 kroner og gjelder fra 1. mai i år. Alderspensjonistene og andre som får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet, får fra samme dato en inntektsøkning på 3,74 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 4,2 prosent.

Regjeringen vil nå legge forslaget til regulering av grunnbeløpet fram for Stortinget.

Les hele meldingen her.