Endring i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS’ sektor

I Vedlegg 4 Vedtekter for avtalefestet pensjon er § 5 endret med virkning fra 01.01.17

IMG_1172_smeltingLes mer om saken her.